ZEYNEP İNANKUR

 

19.Yüzyıl Avrupasında Heykel ve Resim Sanatı adlı kitabının yanı

sıra Semra Germaner ile birlikte Oryantalizm ve Türkiye ve Oryantalistlerin İstanbulu  adlı iki kitabı vardır. 

 

İnankur’un 19.yüzyıl sanatı, Oryantalizm ve Türk resmi konusunda çalışmaları bulunmaktadır:

"Orientalist Resim Piyasası", Gösteri, Sayı: 57, Ağustos 1985, ss.53-55.

"Tiziano'nun Mihrimah Sultan Portresi", Antika, Sayı:30, Ekim 1987, ss.4-9.

"Kapris", Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı 2, Nisan 1988, ss.63-65.

"John Frederick Lewis", Antik & Dekor, Sayı 3, 1989, ss.102-104.

"An Orientalist of İstanbul", İmage, No.33,, 1990, ss.2-7.

"Amadeo Presiozi", Antik & Dekor, Sayı 16, 1992, ss.84-86.

"İstanbullu Bir Oryantalist, Kültür, Sayı 100, Temmuz-Ağustos 1993, ss.75-78.

"Halil Şerif Paşa", P Dergisi, Sayı 2, Yaz 1996, ss.71-80.

"İzlenimciler Saint-Lazare Garında", P Dergisi, Sayı 9, Bahar 1998, ss.54-71.

"Hipodrom'dan San Marco'ya", P Dergisi, Sayı, Güz 1998, ss.32-35

"Resimde Dans",Sanat Dünyamız 85, Güz 2002 YKY, İstanbul, ss.159-167

"Alman Romantizmi ve Manzara Resmi", Toplumsal Tarih Sayı 115 Temmuz 2003

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.41-45,

“Zonaro’nun İstanbul’u”, Doğumunun150.Yılında Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro, YKY, İstanbul, 2004, ss11-15.

 “Batılı Ressamların Gözünden Osmanlı Kadını ve Harem”, İmparatorluktan Portreler (sergi kataloğu), Pera Müzesi, İstanbul, 2005, ss.88-149.

“Bir Gölge ve Işık Ustası: Rembrandt”, Milliyet Sanat, Mart 2006, 7-12.

19.Yüzyılda Oryantalizm ve Türkiye”, Osmanlı Sarayında Oryantalistler (sergi kataloğu), TBMM Milli Saraylar, 2006, ss.9-31.

“İstanbulun Hikayesini Anlatan Ressam”, Amadeo Preziosi (sergi kataloğu), YKY, İstanbul, 2007, ss.7-25.

 “Türk Resminde Aydınlanma”, Aydınlanma Sempozyumu, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2007, ss.210-222.

“Akyavaş’ın Farkı”, Erol Akyavaş, İstanbul,  Finansbank, 2007 , ss.

“Orientalisti Italiani”, Gli Italiani di İstanbul: Figure, Comunita e Istituzioni dalle Riforme alla Repubblica 1839-1923, Cento Altreitalie, Torino, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 2007, ss.263-271

 “Ressam Tevfik Fikret”, Bir Muhalif Kimlik: Tevfik Fikret, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2008, ss.165-174.

“Kayıp Zamanın İzinde”, Düşlerin Kent: İstanbul (sergi kataloğu), Pera Müzesi, İstanbul, 2008, ss.10-18.

"Pre-Raphaelite Kardeşliği", Sanat Tarihinde Doğudan Batıya:Unsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri. Sandoz Kültür Yayınları, İstanbul, 1989, ss.51-55.

"Pre-Rafaelit Akımda İkonografya", Prof.Dr.Güner İnal'a Armağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Armağan Dizisi, Ankara, 1993, ss. 239-47

"XIX.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul'a Gelen Yabancı Ressamlar", Osman Hamdi Bey ve Dönemi Sempozyumu Bildirileri. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 1994, ss..75-82.

“The Official Painters of the Ottoman Court”, Art Turc, 10 ième Congrès internationale d’art turc, Fondation Max van Berchem, Genève, 1999, ss.381-388.

“Single Woman Figure in Ottoman Painting”, XI. Türk Sanatları Kongresi, 22 Ağustos 1999, Utrecht,

“İstanbul Kaprisleri”, Uluslararası Oryantalizm Sempozyumu. Edward Said Anısına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2007, ss.287-298.

 

 

27-28 Kasım 2008 tarihlerinde Pera Müzesinde gerçekleştirilmiş olan “Osmanlı İmpratorluğu ve Britanya Oryantalizmi” başlıklı uluslararası sempozyumun düzenleyicilerinden olan İnankur,  MSGSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi Yönetim Kurulu; MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Bilirkişilik , Ekspertiz ve Danışmanlık Komisyonu;  AICA (Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği );  Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Ulusal Komitesi;  İstanbul Modern Danışma Kurulu;  Pera Müzesi Danışma Kurulu; Sabancı Müzesi Danışma Kurulu; Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanıdır.