İSTANBUL KADIN RESSAMLAR DERNEĞİ

Oryantalist Kadın Ressamlar Sergisi

Açılış Konuşması