İMREN AYKUT

 

 

EĞİTİM VE AKADEMİK KARİYER:

Dr. Aykut, 1964 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nde "Tahkim ve Arabuluculuk", İngiltere'de "İşçi Sendikalarının Yapısı ve İşçilerin Eğitimi" konularında incelemeler yapmıştır. Aynı zamanda İngiliz İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve İngiltere Çalışma Bakanlığı'nda çeşitli araştırma ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Oxford Üniversitesi'nde "İşçi - İşveren İlişkileri", "Endüstri İlişkileri" ve "Sendikacılık" konularında ihtisas yapmış, ayrıca, Norveç Oslo Üniversitesi'nde "İşçilerin Yönetime Katılımı" konulu bir çalışma programını tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde "İşçi Dövizleri ve Türk Ekonomisi Yönünden Analizi" konulu doktora tezini başarıyla tamamlayarak "Doktor" ünvanını almıştır.


MESLEKİ KARİYER:

Dr. Aykut, 12 yıl süreyle Türkiye Maden - İş Sendikası ile Teksif Sendikasında Toplu Sözleşme ve Araştırma Bürosu Müdürlüğü, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'de Endüstriyel İlişkiler Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş olup, 7 yıl süreyle Türkiye Kağıt Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği yapmıştır.

"Endüstriyel İlişkiler", "Çalışma Ekonomisi" ve "Kadın Konuları" başta olmak üzere sosyal politika kapsamına giren konularda, gerçekleştirdiği çalışmalar ve yayınlarıyla bir uzman olarak tanınmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi süresinde de çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili önemli yasal düzenlemeler yapılmasını sağlamış ve ülkede çalışma hayatının barış ve istikrar içinde devam ettirilmesi, sosyal güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla üstün gayretler göstermiştir.
Ayrıca Devlet Bakanlığı görevide yapmıştır.

KADIN SORUNLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI:

Çalışma hayatı boyunca kadın sorunlarıyla yakından ilgilenen ve kadın kuruluşlarının çeşitli faaliyetlerine katılan Dr. Aykut, Türk kadınının eğitim düzeyinin yükseltilmesi, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayata katılımının artırılması, toplumda erkeklerle eşit haklara sahip olması ve bu haklarını etkin bir şekilde kullanması, böylece çağdaş anlayışa uygun olarak toplumda hak ettiği yeri alabilmesi amacıyla yoğun çalışmalar yapmıştır.

Parlamenterlik döneminde kadınların doğum izinleri ve kadınlar lehine vergi uygulaması başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır. Kadınlarla ilgili üç ILO Sözleşmesi ve Avrupa Sosyal Şartının kabulünü gerçekleştirmiştir. Başta 3. Dünya Kadın Konferansı- Nairobi, 1985 ve 4. Dünya Kadın Konferansı- Pekin, 1995) olmak üzere Türkiye'yi temsilen çeşitli uluslar arası konferanslara katılmış ve birçok tebliğ sunmuştur.

Türkiye'de ilk defa resmi bir kadın kurumunun kurulması için hazırladığı Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu yasa ile Türkiye'de ilk defa devletin kadına ve kadın sorunlarının çözümüne desteğini sağlayacak "Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü" kurulmuştur.1990

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan Müslüman Ülkeler Kadın Parlamenterler konferansına iştirak etmiş daha sonra 1 - 3 Ağustos 1996 tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapılan İkinci Müslüman Ülkeleri Kadın Parlamenterler toplantısına da katılmış ve burada uluslararası Müslüman Ülkeler Kadın Parlamenterleri Teşkilatı Konsey Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.


YAYINLANMIŞ ESERLERİ:

Dr. Aykut'un, İşçi - İşveren İlişkileri, Sendikalar, Grevler, Sanayinin Problemleri, Ücretler ve Gelirler, Ekonomi, Kadın Sorunları ve Çalışma Hayatına ilişkin diğer konularda çeşitli yayın organlarında yayınlanmış çok sayıda makale, tebliğ ve araştırmaları bulunmaktadır.


ALDIĞI ÖDÜLLER:

1.       1988 yılında "YILIN İKTİSATÇISI" seçilmiş ve kendisine "ALTIN KARINCA ÖDÜLÜ" verilmiştir.

2.       Merkezi Londra'da olmak üzere 1990 yılında "DÜNYANIN EN BAŞARILI KADINLARI VAKFI" kurulmuş ve Dr. Aykut bu önemli uluslar arası Vakfın KURUCU ÜYESİ olmuştur.

3.       12 Ekim 1983 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir törenle İspanya Kralı Majeste Juan Carlos tarafından "ISABEL LA CATOLICA" ve "ŞÖVALYELİK" ünvanı verilmiştir. "ISABEL LA CATOLICA" nişanı İspanya'nın en önemli nişanlarından biri olup, bütün dünyada en fazla 800 kişiye verilmektedir. Bu nişan dünyada ilk defa bir kadın politikacıya ve ilk defa bir Türk'e verilmiştir.

4.       Dünya Kadın Kulüpleri Birliği "ASRIN EN BAŞARILI 100 KADININI" seçmiş, Dr. Aykut'a 15 Kasım 1994 günü düzenlenen törenle "ASRIN KADINI" ödülü verilmiştir.

5.       İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi "ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ DERNEĞİ" tarafından ILO'nun 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen IV. Ulusal Konferansında, 24 Kasım 1994 günü yapılan bir törenle Türkiye'de Endüstri İlişkiler Sistemine ve Çalışma Hayatına ve Çalışma Barışına en fazla katkıda bulunan kişi sıfatıyla 1994 yılı "ONUR ÖDÜLÜ" verilmiştir.

6.       Dr. Aykut'a 16 Nisan 1996'da İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda yapılan bir törenle Şili ile ilişkilerin geliştirilmesinde oynadığı rol ve PAB içerisindeki etkin faaliyetleri nedeniyle Şili'nin en yüksek nişanı olan "GRAND CRUZ" nişanı verilmiştir.

7.       Adana'da Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen bir törenle T.C.'nin 80.yılında 'Adana'ya ilkleri kazandıran Kadınlarımız' ödülü verilmiştir.

ÇESAV BAŞKANI OLDUKTAN SONRA VAKIF ÇALIŞMALARI SEBEBİ İLE ALDIĞI ÖDÜLLER:

1.       Türkiye Jeotermal Derneği tarafından, "çevre dostu ve yeşil enerji olan jeotermalin Türkiye'de tanıtılması, milli ekonominin yararına değerlendirilmesi, hava kirliliğinin önlenmesinde, kullanımının yaygınlaştırılması konusunda ilgi ve desteklerinden dolayı" 27 Şubat 2001 tarihinde ŞÜKRAN BELGESİ verilmiştir.

2.       Türk Kalp Vakfı tarafından, çalışma, yardım ve destekleri nedeniyle TEŞEKKÜR VE BAŞARI SERTİFİKASI verilmiştir.

3.       Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından, dernek çalışmalarına yaptığı destek ve katkılarından dolayı TEŞEKKÜR PLAKETİ verilmiştir.

4.       Ayrıca pek çok kurum ve örgüt tarafından verilmiş teşekkür, takdir belgeleri ve ödüllerden bazıları şunlardır.

  • Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  • Korusev Vakfı tarafından SEVGİ ÖDÜLÜ

  • Zihinsel Özürlü Çocuklar Vakfı

  • Kadın Dernekleri Federasyonu

  • Körlere Yardım Derneği

  • T. Kadınlar Konseyi Derneği

  • Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu

  • Sakatlar Federasyonu

  • Bazı Lions Klüpleri

  • Bazı Rotary Klüpleri

  • Soroptimist Klüpleri