GÜLBÜN MESERA

 

İstanbul'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra, babası Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver'in geleneksel Türk sanatı seminerleri katılarak kendisiyle uzun yıllar birlikte çalıştı ve asistanlığını yaptı. Ünver'den 1972 yılında icazet aldı. 1976-80 yılları arasındaki dönemde Ankara'da Türk Kadınları Kültür Derneği'nde sürdürülen tezhip ve minyatür kurslarında hocalık yaptı. 1980 yılından itibaren Birleşik Amerika'daki beş yıllık ikameti süresince çeşitli karma tezhip ve minyatür sergilerinde yapıtlarıyla yer aldı. Gülbün Mesera'nın minyatür çalışmalarındaki esas ilgi alanı, yurt dışı koleksiyonlarda bulunan minyatürlü Osmanlı eserlerindeki önemli örnekleri tesbit etmek yolundadır. halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde merhum A.Süheyl Ünver'in kurucusu bulunduğu Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı'nda faaliyet gösteren S.Ünver Nakışhanesi'ne başkanlık etmekte ve öğrenci yetiştirmektedir. Türk süsleme sanatına ilişkin araştırmalarda yapan Gülbün Mesara'nın bu konuda yayımlanmış makaleleri ile ayrıca Türk Sanatında İnce Kağıt Oymacılığı (Kaatı), The Turkish Rose ve A.Süheyl Ünver Bibliyografyası (Aykut Kazancıgil ve Ahmed Güner Sayar) ile başlıklı kitapları bulunmaktadır.