ERDOĞAN AKGÖNÜL

 

Resim  çalışmalarına, kırk  dokuz  yıllık  çalışma  hayatından  sonra , Ocak 2002'de  yeniden  başladı. Resim çalışmalarını, Ali  Eminoğlu  atölyesinde  sürdürmekte. İki  kişisel  sergi  ve  atölye  karma  sergilere  iştirak  etti. Bütün çalışmalarını , başta  İstanbul  ve  Bodrum  olmak  üzere, memleketin bütün güzel köşelerini  tuale  aktarmak  suretiyle  sürdürmekte. Peysajlarında ; deniz , dağ , ağaç  ve tarihsel  yapılar  yoğunluk  kazanmaktadır.